Doanh nghiệp mới nên chọn phương pháp tính thuế GTGT nào?

Doanh nghiệp mới nên chọn phương pháp tính thuế GTGT nào?

Các doanh nghiệp hoạt động kinh tế, giao dịch xuất hóa đơn, phát sinh các vấn đề tài chính đều cần thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước. Thuế giá trị gia tăng là thuế đặc biệt, yêu cầu tất cả các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động đều phải đóng và nộp báo cáo theo quy định.

Chuyên viên kế toán sẽ là người thực hiện nghiệp vụ kế toán, tính thuế GTGT cho công ty, nộp và báo cáo cơ quan chức năng. Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp mới thành lập sẽ là công cụ hỗ trợ kế toán viên. Tuy nhiên, yêu cầu người thực hiện kế toán cần lựa chọn phương pháp tính thuế GTGT phù hợp cho doanh nghiệp. 

Phương pháp tính thuế GTGT mà doanh nghiệp mới nên chọn

Kê khai thuế giá trị gia tăng là việc mà chuyên viên kế toán cần thực hiện sau khi công ty mới thành lập nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Ngoài hoạt động kê khai thuế, kế toán viên cần chọn phương pháp tính thuế GTGT phù hợp.

Hiện nay, doanh nghiệp có thể chọn 2 hình thức tính thuế GTGT, cụ thể như:

  • Phương pháp tính thuế trực tiếp: Áp dụng cho đối tượng có mức doanh thu hàng năm dưới 1 tỷ đồng. Công thức tính: Thuế GTGT = Doanh thu * tỷ lệ%. Tỷ lệ sẽ điều chỉnh phụ thuộc vào loại hình sản xuất, kinh doanh.
  • Phương pháp tính thuế khấu trừ: Áp dụng cho đối tượng doanh nghiệp có mức doanh thu có doanh thu trên 1 tỷ đồng và tự nguyện đăng ký khấu trừ. Công thức tính: thuế GTGT = Thuế GTGT đầu ra – thuế GTGT đã được khấu trừ.

Lựa chọn phương pháp nào để tính thuế GTGT cho doanh nghiệp mới sẽ phù hợp. Thực tế, cần dựa trên đặc trưng loại hình sản phẩm dịch vụ mà doanh nghiệp đang hoạt động. 

  • Doanh nghiệp không có thuế GTGT mua vào hoặc quá nhỏ so với thuế GTGT bán ra thì nên lựa chọn phương pháp tính thuế trực tiếp. Đại diện như các đơn vị cung cấp dịch vụ, chi phí đầu ra chủ yếu là kê lương cho nhân viên.
  • Doanh nghiệp có sự chênh lệch giữa mua vào với bán ra không nhiều hay doanh nghiệp không phải nộp thuế GTGT thì nên chọn phương pháp khấu trừ. 

Lưu ý cho kế toán viên tính thuế GTGT doanh nghiệp mới

Doanh nghiệp mới hoạt động, tính thuế GTGT nộp cơ quan chức năng cần tuân thủ luật quy định tại điều 15, Thông tư 151/2014/TT-BTC. Khi tính thuế, cần ghi chép và tổng hợp đầy đủ hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra chuẩn xác, đúng quy định.

Hóa đơn được xác thực mức độ tin cậy, được thu thập và cập nhật đầy đủ thông tin vào phần mềm kế toán chuyên dụng hoặc excel để tính thuế chính xác. Trường hợp thiết sót hóa đơn, mất hóa đơn cần tìm nguyên nhân hoặc photo và xác thực lại thông tin. 

Tính thuế GTGT cần khớp với báo cáo tài chính, hạch toán thuế nộp cơ quan chức năng. Trường hợp sai phạm sẽ bị xử lý theo quy định, phạt hành chính.

Hoạt động tính thuế GTGT là cần thiết, cần thực hiện chính xác, đúng với các nghiệp vụ yêu cầu theo quy định. Với doanh nghiệp mới, cần lựa chọn phương pháp tính thuế phù hợp, có lợi cho doanh nghiệp, đăng ký với cơ quan chức năng.

Phần mềm kế toán tại https://sme.misa.vn/63432/8-cong-viec-ke-toan-cua-mot-doanh-nghiep-moi-thanh-lap-can-lam/ được thiết kế chuyên biệt, mang đến giải pháp hạch toán tài chính, tính thuế hiệu quả, chính xác cho các kế toán viên mới chưa nhiều kinh nghiệm.

Admin

Admin